Naše Služby

Home / Naše Služby

 • Ošetření nového klienta
  Pokud přicházíte na dentální hygienu poprvé, můžete mít obavy nebo dokonce strach z neznámého. Některé úkony pro Vás mohou být nepříjemné, ale vždy se snažíme klientům poskytovat co nejšetrnější péči založenou na minimalizaci bolestivosti a nepříjemných pocitů během ošetření.
  Dentální hygienu je možné provést pouze na základě indikace zubního lékaře. Je tedy nutné mít od Vašeho ošetřujícího stomatologa, ortodontisty či parodontologa vystavenou žádanku (indikaci) k provedení výkonů dentální hygieny a přinést ji s sebou.
  Vstupní návštěva začíná odevzdáním písemného doporučení od zubního lékaře a vyplněním informovaného souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb včetně anamnestických údajů. Informace o Vašem zdravotním stavu jsou pro nás stejně důležité jako pro lékaře. Je třeba si uvědomit, že dentální hygiena je především výkon léčebný a veškeré údaje, které od Vás žádáme, slouží k ochraně Vašeho zdraví. Jestliže máte k dispozici rentgenové snímky svého chrupu, přineste je prosím s sebou.

  INFORMOVANÝ SOUHLAS ke stažení

 • Ošetření parodontologického klienta
  Parodontologie je obor zubního lékařství, který se zabývá léčbou onemocnění závěsného aparátu zubů. Hlavní příčinou parodontologického onemocnění je především dlouhodobá přítomnost mikrobů v zubním plaku, která má za následek vznik parodontálních kapes neboli chobotů (patologický prostor mezi zubem a dásní). Postupně dochází k destrukci vazivových tkání a úbytku kostní hmoty, což může vést k viklavosti až ztrátě zubů. V případě výskytu bakteriálního povlaku a kamene pod dásněmi, maximálně však do hloubky 6 mm, provádíme hloubkové čištění – deep scaling. Počet návštěv určuje míra znečištění zubů a stav parodontu. K ošetření klienta v rámci parodontologické péče přistupujeme pouze tehdy, je-li možná úzká spolupráce s ošetřujícím zubním lékařem, který nám poskytne rentgenové snímky před ošetřením a z důvodu následné kontroly zhotoví rentgenové snímky i po ošetření. V případě nálezu hlubokých parodontálních kapes (nad 6 mm) je žádoucí odeslat klienta ke komplexní léčbě na specializované parodontologické pracoviště.
 • Kontrolní návštěvy – tzv. recall
  Pravidelné kontrolní návštěvy v ordinaci dentální hygieny jsou důležité z hlediska prevence vzniku či recidivy onemocnění v dutině ústní. Nejčastěji se jedná o přítomnost zubního plaku a kamene, jež působí v ústech jako zdroj nepřeberného množství bakterií poškozujících zuby a jejich okolní tkáně. Výsledkem je zánět dásní, parodontitida, citlivost zubů apod. Frekvenci těchto návštěv stanovujeme dle individuálních potřeb klienta, zpravidla v rozmezí 3 – 6 měsíců.
 • Ošetření klienta s implantáty
  Aby byla implantologická léčba úspěšná, záleží nejen na profesionalitě provedení celého zákroku, ale také na úrovni ústní hygieny klienta. Pokud mají implantáty sloužit co nejdéle, je zapotřebí o ně důkladně pečovat, v opačném případě může dojít až k jejich ztrátě.
 • Ošetření klienta s rovnátky
  O chrup s fixními rovnátky je potřeba pečovat více, než jste byli doposud zvyklí. Zuby ohrožuje hromadící se plak okolo zámečků, který může mít za následek nenávratné poškození skloviny, záněty dásní nebo zubní kazy. Pro dosažení kvalitního výsledku ortodontické léčby je zapotřebí dodržovat dokonalou ústní hygienu se správně zvolenými pomůckami.
 • Air – flow (pískování zubů)
  Pískování zubů slouží k terapeutickému odstranění nánosů zubního plaku a estetickému odstranění tmavých skvrn tzv. pigmentů, které nevzhledně zabarvují povrch zubů. Příčinou vzniku bývá většinou kouření, pití kávy, čajů, červeného vína nebo konzumace barevných potravin. Proces čištění je založen na principu proudění vody, vzduchu a leštícího prášku do trysky speciálního přístroje, který je postupně přikládán k jednotlivým zubům klienta. Jedná se o ošetření bezbolestné. K důkladnému vyčištění všech ploch zubů používáme dva typy pískovacích přístrojů: EMS® Air – Flow Handy 2+ pracující s práškem na bázi bikarbonátu sodného a EMS® Air – Flow Handy 3 Premium v kombinaci s práškem PLUS, který odstraňuje biofilm a čerstvě kalcifikovaný zubní kámen minimálně invazivním způsobem ze všech typů povrchů. Molekula na bázi erytritolu umožňuje jedinou indikaci pro supragingivální (naddásňové) i subgingivální (poddásňové) použití. Prášek PLUS obsahuje chlorhexidin, který z něj činí jedinečný prášek s antimikrobiálními a antibakteriálními vlastnostmi.
 • Bělení zubů
  Bělení zubů je výkon, jehož cílem je dosáhnout světlejšího odstínu zubů za pomoci chemických procesů v aplikovaném gelu. Používáme jen ty bělící gely, které jsou osvědčené a zároveň splňují legislativu EU s maximální povolenou koncentrací 6% peroxidu vodíku, čímž nedochází k poškození zubní skloviny ani jiných zubních struktur, pro zuby jsou tedy naprosto bezpečné. Podmínkou bělení jsou čisté zuby bez kazů a dásně bez známek zánětu. Před samotným bělením je nezbytně nutné nechat si zkontrolovat chrup ošetřujícím zubním lékařem a mít jeho písemné potvrzení, že nejsou známy žádné kontraindikace, které by bělení znemožňovaly (mezizubní kazy, netěsné výplně apod.). Pokud s bělením zubní lékař souhlasí, je vhodné zuby profesionálně vyčistit – odstranit zubní plak, kámen a povrchové pigmentace, aby byl výsledek bělení co nejlepší. Trvání bělícího procesu se odvíjí od původního zabarvení tvrdých zubních tkání.
 • Výživové poradenství
  Výživa má majoritní vliv na zdraví dutiny ústní a hraje důležitou roli v prevenci zubního kazu. Častým problémem je konzumace sladkých potravin a nápojů během dne, které mohou mít při nesprávně prováděné ústní hygieně za následek vznik zubních kazů.  Víme, že jsou stravovací návyky obtížně ovlivnitelné, a proto se snažíme najít pro děti, ale i pro dospělé tu nejvhodnější cestu k zachování zdravého a funkčního chrupu po dlouhá léta.
 • Prodej dentálních pomůcek
  V naší ordinaci si můžete zakoupit dentální pomůcky prověřených značek, např. zubní kartáčky, pomůcky pro mezizubní hygienu, škrabky na jazyk apod.

Dentální hygiena nenahrazuje pravidelné preventivní prohlídky u stomatologa.