FAQ – Často kladené dotazy

Home / FAQ – Často kladené dotazy

Máte dotazy? Zde jsou odpovědi na ty nejčastější.

Není žádný důvod k předčasným a mnohdy zcela zbytečným obavám. Naším cílem je poskytovat klientům co nejšetrnější péči založenou na minimalizaci bolestivosti při ošetření. Je nutné si uvědomit, že pravidelné profesionální čištění zubů, společně s důkladnou domácí péčí, pomáhá předcházet problémům v dutině ústní, čímž se zároveň snižuje i četnost zákroků u zubního lékaře.

Jedná se o zákonem stanovená pravidla podléhající vyhlášce č. 55/2011 Sb. §16 a závaznému stanovisku České stomatologické komory, jež je nutné dodržovat.

Zubní lékař během preventivní prohlídky kontroluje nejen stav zubů, ale také stav a úroveň ústní hygieny. Všímá si přítomnosti zubního plaku, kamene nad a pod dásněmi, zabarvení zubů – tzv. pigmentací, parodontálních kapes apod. Na základě vyšetření předá pacientovi písemnou žádost – indikaci k provedení výkonů dentální hygieny, v ideálním případě přiloží i rentgenové snímky. Pouze tímto způsobem je možné zajistit součinnost zubního lékaře s dentální hygienistkou, což je pro zdraví pacienta klíčové.

Termín návštěvy je možné domluvit pouze telefonicky během ordinačních hodin. Jiná forma objednání není možná.

Přineste si s sebou prosím písemné doporučení k provedení výkonů dentální hygieny od Vašeho zubního lékaře a všechny pomůcky, které používáte při čištění zubů (kromě zubních past a ústních vod). Před návštěvou budete v čekárně vyplňovat „Informovaný souhlas pacienta s poskytnutím zdravotních služeb“, který je k nahlédnutí i volnému stažení v záložce služby a aktuality. Vzhledem k tomu, že se jedná o více listů, žádáme Vás o jeho prostudování nebo si jej můžete vytisknout a v klidu vyplnit doma. Informovaný souhlas předkládáme standardně všem novým klientům.

Domluvený termín návštěvy můžete zrušit telefonicky či SMS zprávou minimálně s třídenním časovým předstihem. Pozdější zrušení termínu lze akceptovat v případě závažných důvodů. Přeobjednání návštěvy je možné pouze telefonicky během ordinačních hodin, nikoliv prostřednictvím SMS zpráv.

Důležitou a nezbytnou součástí profesionální dentální hygieny je i výběr optimálních dentálních pomůcek a s tím související nácvik čištění zubů přímo v ústech klienta. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby si klient s sebou přinesl své vlastní pomůcky nebo byl ochoten si je v ordinaci zakoupit. Pouhá ukázka čištění zubů na modelu není efektivní.

Frekvence návštěv v naší ordinaci se odvíjí od úrovně orální hygieny a stavu dutiny ústní klienta před léčbou a během ní. Pokud máte v ústech větší množství zubního kamene (nad dásněmi, pod dásněmi), pak Vás s největší pravděpodobností čeká více po sobě jdoucích návštěv – tzv. hygienická fáze. Po dokončení hygienické fáze následují kontrolní návštěvy v intervalech 3 – 6 měsíců. Dentální hygienu je vždy dobré provést před preventivní prohlídkou či ošetřením chrupu u zubního lékaře.

Ano, doporučené dentální pomůcky si u nás můžete rovnou i zakoupit.

Ošetření u dentální hygienistky není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Některé pojišťovny však v rámci svých preventivních programů poskytují finanční příspěvek na dentální hygienu a její prostředky. Příspěvek si vyřizuje klient s pojišťovnou sám, a to na základě předložení dokladu o úhradě služby.

Platební karty nepřijímáme a to z toho důvodu, abychom mohli zachovat příznivou cenu našich služeb. V ojedinělých případech a po předchozí domluvě je možné provést platbu převodem na bankovní účet č. 1649907103/0800.

Máte další dotazy?